Crescendo maakt soms gebruik van gastspelers om het orkest te ondersteunen op plaatsen waar dat nodig is, of als we instrumenten nodig hebben die in de harmoniewereld minder gebruikelijk zijn. Deze gastspelers zijn ervaren muzikanten die samen met ons naar een concert toewerken met een bijbehorend repetitieschema.

Vindt u het leuk om een keer belangeloos met ons mee te doen? Geef u op via secretaris@crescendo-purmerend.nl