Harmonie Crescendo Purmerend bestaat uit twee orkesten: een Opleidingsorkest en een Groot Orkest. Beide orkesten repeteren op dinsdagavond in de oefenruimte van P3. Jaarlijks worden diverse concerten gegeven.

Doelstelling vereniging

Onze doelstelling is het gezamenlijk en met plezier muziek maken op je eigen niveau. Onder leiding van onze deskundige dirigent Wim Klaver wordt hier een enthousiaste invulling aan gegeven.
Wij zijn een vereniging zijn met goede muzikale prestaties en een hoog gehalte aan (muziek-)plezier.

Organisatie vereniging

De vereniging staat onder leiding van een bestuur van vrijwilligers, die gekozen worden door de Algemene Ledenvergadering. Kijk voor een actueel overzicht van de bestuursleden in de paragraaf bestuur.

Geschiedenig vereniging

Harmonie Crescendo is het oudste orkest van Purmerend. Wilt u weten hoe de vereniging zich heeft ontwikkeld? Koos van Zijp heeft dit mooi weergegeven is de paragraaf Geschiedenis.