Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De diverse commissies bestaan uit diverse leden van het orkest. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
Tijdens de bestuursvergaderingen worden de uiteindelijke besluiten genomen.

Daarnaast wordt het bestuur gesteund door veel leden van Harmonie Crescendo. Zij helpen bij de uitvoering van veel praktische taken. Hierbij kun je denken aan taken als helpen bij de vele facetten van de concertorganisatie, ledenwerving, sponsoring, regelen Anjeractie, organisatie van verenigingsactiviteiten, etc. In de tabel hieronder staan alleen degenen genoemd, die voor de uitvoering van hun taken een speciaal e-mailadres hebben.

Crescendo heeft een Muziekcommissie onder leiding van onze dirigent Wim Klaver. Deze commissie stelt het repertoire van de concerten samen.

 

Functie

Naam

E-mailadres/telefoonnum.

Voorzitter

 

Paul Sloof

voorzitter@crescendo-purmerend.nl

06-41071048

Secretaris

 

Ingrid Jones

 

secr.crescendo@gmail.com

06-12515911

Penningmeester

Ernestien

Lammen

penningmeester@crescendo-purmerend.nl

Coördinator Opleidingsorkest

Ilona v.d. Wal

opleidingsorkest.crescendo@gmail.com

Ondersteunend

   

Coördinator muziekcommissie

Rita

Dorenbos

secr.crescendo@gmail.com

Concertorganisatie

Marit van Veen

secr.crescendo@gmail.com

 

PR-commissie

Ingrid Jones

secr.crescendo@gmail.com

PR materiaal ontwerp

Sam Moerdijk

 

secr.crescendo@gmail.com

 

Bestellen kaarten

concerten

Wendy Kelderman

kaarten@crescendo-purmerend.nl

     

 

Facebooktwitter