Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De diverse commissies bestaan uit diverse leden van het orkest. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
Tijdens de bestuursvergaderingen worden de uiteindelijke besluiten genomen.

Daarnaast wordt het bestuur gesteund door veel leden van Harmonie Crescendo. Zij helpen bij de uitvoering van veel praktische taken. Hierbij kun je denken aan taken als helpen bij de vele facetten van de concertorganisatie, ledenwerving, sponsoring, regelen Anjeractie, organisatie van verenigingsactiviteiten, etc. In de tabel hieronder staan alleen degenen genoemd, die voor de uitvoering van hun taken een speciaal e-mailadres hebben.

Crescendo heeft een Muziekcommissie onder leiding van onze dirigent Wim Klaver. Deze commissie stelt het repertoire van de concerten samen.

 

Functie

Naam

E-mailadres/telefoonnum.

Voorzitter

Henny Siebring

voorzitter@crescendo-purmerend.nl
06-10 79 70 88

Secretaris

Marion Donkervoet

secretaris@crescendo-purmerend.nl

Penningmeester

Wendy Kelderman

penningmeester@crescendo-purmerend.nl

Ondersteunend

   

Bestellen kaarten concerten

Wendy Kelderman

kaarten@crescendo-purmerend.nl