Het bestuur bestaat uit zes meespelende leden. Zij geven gedurende een zittingsperiode van drie jaar bestuurlijke leiding aan de vereniging. Ook sturen zij de verschillende commissies die de vereniging rijk is.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De commissies bestaan uit diverse leden van het orkest. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
Tijdens de bestuursvergaderingen worden de uiteindelijke besluiten genomen.

Daarnaast wordt het bestuur gesteund door veel leden van Harmonie Crescendo. Zij helpen bij de uitvoering van veel praktische taken. Hierbij kun je denken aan taken als helpen bij de vele facetten van de concertorganisatie, ledenwerving, sponsoring, regelen Anjeractie, organisatie van verenigingsactiviteiten, etc. In de tabel hieronder staan alleen degenen genoemd, die voor de uitvoering van hun taken een speciaal e-mailadres hebben.

Crescendo heeft een Muziekcommissie die onder leiding van onze dirigent Wim Klaver. Deze commissie stelt het repertoire van de concerten samen.

 

Functie Naam E-mailadres/telefoonnum.
Duo-voorzitters
 

Paul Sloof

Ludger Veenker

voorzitter@crescendo-purmerend.nl

06-41071048

06- 23782303

Secretaris

 

Ingrid Jones

 

secretaris@crescendo-purmerend.nl

06-12515911

Penningmeester Brigitte Maas penningmeester@crescendo-purmerend.nl
Bestuurslid en Coördinator concertorganisatie Sjoerd Vermeulen concert@crescendo-purmerend.nl
Coördinator Opleidingsorkest Ingrid Jones opleidingsorkest.crescendo@gmail.com
Bestuurslid Tim Lamb muziek@crescendo-purmerend.nl
Ondersteunend
Coördinator muziekcommissie Hans Zoutendijk
PR-commissaris Ellen de Zeeuw pr@crescendo-purmerend.nl
Bestellen kaarten Wendy Kelderman penningmeester@crescendo-purmerend.nl
Facebooktwitter